Dansk Støbeasfalt

Dansk Støbeasfalt använder sin egen logotyp men i övrigt följer vi DABs riktlinjer när det kommer till färger, typografi och materialval.

Om du känner dig osäker kring något så konsultera med marknadsavdelningen för att ta fram en fungerande lösning.

Primär logotyp

Sekundär logotyp

Måttenheten för att beräkna frizonen utgörs av bokstaven ”A” i logotypen

Minsta storlek i tryck respektive digitalt