Green Line, Fel användning av logotyp

Green Line logotypen får varken demonteras,  förvrängas, modifieras eller återges i annan färg.