Green Line, Primär logotyp

Green Line är ett exempel på hur våra konceptlogotyper ska betraktas. Logotypen Green Line är inte förbunden med samma regler om frizoner etc som logotypen för DAB är. Däremot är det viktigt att Green Line alltid återges i sin karakteristiska gröna färg.

Green Line logotypen finns i med och utan vit platta bakom den gröna ytan. Logotypen med vit bakgrundsplatta är främst avsedd för applicering mot färgade- eller på annat sätt distraherande bakgrunder. Använd den logotyp du anser blir bäst för ändamålet.