Sekundär logotyp

Ska logotypen användas i ett sammanhang där vi inte kan återge den i färg, väljer vi någon av våra sekundära logotyper. Det är viktigt att logotypen alltid framstår så kontrastrik som möjligt mot bakgrunden.
Använd logotypen efter förnuft och syfte och ställ dig frågan om den är tydlig nog.