Ränder

Rändernas färg
Ränderna används som dekorelement i DAB Vitt och Grått (20% svart). Ränderna kan antingen användas solida eller transparenta. Om de används med transparens är det viktigt att du säkerställer att de är inte försvinner in i bakgrundens färg eller motiv. 

Rändernas storlek
Det tomma mellanrummet mellan ränderna motsvarar bredden av de färgade ränderna. 

Rändernas startpunkt
Rändernas startpunkt är från vänster, om möjligt utanför exponeringsytan, och löper sedan rakt in åt höger. Strecken ska generellt placeras vågrätt. 

Rändernas proportioner
Ränderna används primärt tillsammans med rubriker, där rändernas höjd motsvarar rubrikens totala höjd. Våra rubriker är som regel kortfattade men kan i undantagsfall typograferas upp till tre textrader. 

Rändernas avslut
I vår marknadskommunikation används ränderna som ett dekorelement tillsammans med rubriker. Rändernas börjar från vänster (utanför exponeringsytan) och avslutas i högra änden intill rubriken. Rändernas sista streck på höger sida får inte ”klippas av”, utan strecken skall ha ett komplett avslut. 

Rändernas omfattning
Undvik att använda en rapport med färre än tre stycken ränder i rad.