Profiltypsnitt

En enhetlig och god typografi är ovärderlig i all skriven kommunikation. Den typografi vi använder skall vara tydlig, konsekvent och lättläst. Typografin är indelad i tre områden: Profiltypsnitt, Korrespondenstypsnitt och Teknisk dokumentation.

Profiltypografin används vid produktion av profilbärande alster, såsom trycksaker, skyltmaterial, arbetskläder, annonser, digitala presentationer etc.