Profilfärger

Seendet utgör 80 % av människans totala sinnesintryck och är faktiskt vår främsta rådgivare. Färgpsykologins inverkan på kommunikationen är av stor betydelse för att skapa igenkänning och väcka önskade reaktioner hos betraktaren. Dessa färgkombinationer säkerställer DABs övergripande färguttryck.

Primär färg

DABs primärfärg är röd och är vår främsta profilbärare. I vår publika kommunikation skall vår profilfärg alltid vara den dominerande färgen. Notera att DAB Röd inte är en standardröd färg, utan en något mörkare röd i enighet med färgblandning ovan.
DAB Röd
PMS - 186 C
CMYK - 9 94 100 2
RGB - 182 44 33
HEX - #B62C21
RAL - 3020
NCS - 1080-R
 

Komplementsfärg

Vår grå färg kan användas som komplement i dekorativt syfte för att skapa neutrala ytor eller accenter i olika sammanhang. Vår grå färg förekommer även som reflexgrå. Exempelvis på arbetskläder och fordonsdekor. Var uppmärksam på att den grå färgen kan uppfattas annorlunda om den appliceras mot vissa färgade eller fotografiska bakgrunder. Detta kan antingen motverkas genom att lägga till en vit skiljelinje som separerar den grå ytan från den störande bakgrunden eller samverkas genom att göra den grå ytan transparent så att den förenas med bakgrunden.
DAB Grå
PMS - Coolgray 3
CMYK - 8 5 7 16
RGB - 200 201 199
HEX - #C8C9C7
RAL - 5005
NCS - 3064-R90B
 

Sekundär färg

Vår blå färg kan användas sparsamt som ett tillskott till vår primärfärg. Totalintrycket av vår visuella exponering ska aldrig bidra till att DAB associeras med färgen blått. Se appliceringsexempel.
DAB Blå
PMS - 301 C
CMYK - 100 45 0 18
RGB - 0 97 157
HEX - #00619D
RAL - 7047
NCS - S 2000-N