Minsta storlek

När de smala kilarna i bokstäverna, dvs det lilla tomrummet i varje enskild bokstav,  -tenderar att ”smälta samman” har vi passerat gränsvärdet för minsta godtagbara storlek av logotypen. 

Vid god tryckåtergivning sker det vid ca 10 mm bredd och vid webbpublicering är gränsvärdet 40 pixlar.