Logotypens frizoner

För att logotypen ska kunna framträda klart och tydligt behöver den sitt ”space” och bör därför inte användas i för nära anslutning till andra symboler, logotyper eller liknande objekt.

Området runt logotypen – det område som ska hållas fritt från andra objekt – kallas frizon. I skissen nedan kan du se hur frizonens storlek bestäms.

För att logotypen alltid ska framträda så tydligt som möjligt är det viktigt att den inte placeras för nära konkurrerande eller störande grafiska element (texter, bilder, logotyper eller liknande). Ju större de fria ytorna är runt om logotypen, desto starkare blir det visuella intrycket. Logotypen ska heller inte placeras för nära ytterkanten av trycksaker.

Bokstaven ”a” i logotypen används som måttenhet för att beräkna frizonens proportioner. Det finns dock undantagsfall då frizonen inte kan följas. Konsultera då med marknadsavdelningen för att ta fram en fungerande lösning.