Korrespondenstypografi

Korrespondens-typografin används i vår interna kommunikation, exempelvis när vi skriver brev eller gör kalkyler. Skälet de gånger vi väljer att inte använda profiltypografin är enkel. Om mottagaren inte har vårt profiltypsnitt installerat i sitt eget system kommer vårt material inte att få den layout vi önskar. Därför använder vi ett av de standardtypsnitt som finns i alla datorer när vi gör dokument som kommer läsas av mottagaren i exempelvis Word, Excel eller PowerPoint. I de fall vi väljer att skapa en PDF till mottagaren kan, eller bör, profiltypsnittet användas.