Fel användning av logotyp

DABs logotyp är mönsterskyddad vilket innebär att man inte får skapa en egen version, färgsätta, modifiera eller vidareutveckla logotypen. Exemplen visar tänkbara modifieringar som INTE får göras med logotypen.