Exempel fordonsdekor

Exponeringsmöjligheterna av vår profil på olika fordon varierar kraftigt. Det är därför viktigt att vi låter våra grafiska riktlinjer och fordonets formspråk samverka på bästa sätt. Mindre avvikelser från placering och proportioner av vår profil kan därför bli nödvändig för att helheten ska upplevas tydlig och enhetlig. 

Rändernas höjd ska motsvara ca 25 % av karossens höjd. Tillsammans med logotypen utgör ränderna en horisontell strävan över karossen. Linjerna utgår från fordonets bakre hörnpartier och sträcker sig från respektive långsida runt över till dess bakparti. På exempelvis en Volvo V 60 placeras fyra streck på respektive bakskärm och två streck hamnar således på var sida om bakluckan. 

Logotyp på sidan
En DAB-logotyp placeras på vardera främre dörr, i linje med fordonets sidospegel. Logotypens storlek är 50% av rändernas höjd, vilket i förhållande till karossens totala höjd då motsvarar ca 12,5 %. 

Logotyp på motorhuv
Om utrymme finns, ska logotypen monteras centrerat och utgöra upp till 40% av motorhuvens bredd. 

Logotyp på bakpartiet
Om utrymme ges kan logotypen placeras på fordonets bakparti. Låt fordonets förutsättningar avgöra logotypens storlek och optimala placering. 

Yrkesfordon
Utformningen av vår profil på större yrkesfordon är i stort sett identisk med våra mindre tjänstefordon. Den främsta skillnaden är att strecken tillåts utgöra upp till 30 %l av karossens totala höjd. 

Välj rätt logotyp
Om fordonets färg inte är vit eller silver, bör en logotyp med vit bakgrundsplatta användas för bästa återgivning av vår profil.